Vår Policy

Information enligt GDPR  |  En av våra främsta prioriteringar på Bonden Motor AB är att dina personuppgifter och din integritet är skyddad på bästa möjliga vis. Därför följer vi dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

 

GDPR innebär skärpta regler av hur personuppgifter behandlas samt stärker dina rättigheter när det handlar om dina personliga uppgifter. När du delar med dig av information till oss vill vi att du ska känna dig säker och fullt informerad om hur vi behandlar den.

 

Bonden Motor AB är ägare av bondenmotor.se
Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du som kund har avseende din personliga information.

 

Din personliga information – vilken är den?
Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (enligt) General Data Protection Regulation, GDPR.

 

Hur bearbetar vi din personliga information?
Vi på Bonden Motor jobbar ständigt med att följa lagen om GDPR genom att; hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk.

 

Vilka kategorier av personlig information samlar Bonden Motor AB in?
Vi samlar in namn (företag), adress (företagsadress) , personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, registreringsnummer för fordon och e-postadress.

 

Varför behöver Bonden Motor AB samla in och lagra dina personuppgifter?
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan skriva avtal, skicka fakturor, ge support och leverera de tjänster vi skapar. Den information vi använder samt lagrar är endast den som är nödvändig för detta ändamål.

 

Vilken rättslig grund har Bonden Motor AB för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi på bondenmotor.se får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du gett oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.

 

Dela dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som bondenmotor.se. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla tjänsten kommer de att skicka data i enlighet med bondenmotor.se säkerhetsförfaranden.

 

Vi på Bonden Motor säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part!

 

Samlad eller anonym data med personlig information som blivit borttagen
Vi på Bonden Motor AB kan från tid till annan ge tredje part data som har aggregerats och/eller anonymiserats. Det innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från uppgifterna.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för en period av minst 5 år för att följa svenska regler (SFSA).

 

Dina rättigheter om dina personuppgifter
Om du inte omfattas av ett undantag enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 

•”Rätten att begära att Bonden Motor AB korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat”
•”Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för Bonden Motor AB (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, din data arkiveras och all identifierbar information tas bort)”
•”Rätten att begära att Bonden Motor AB ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant”
•”Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling”
•”Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter”
•”Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen”

 

Ytterligare bearbetning
Om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål, som inte omfattas av detta sekretessmeddelande, kommer vi att meddela dig på nytt. Det meddelandet kommer att förklara denna nya användning innan behandlingen påbörjas. Relevanta ändamål och behandlingsförhållanden kommer även att anges. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke innan den nya behandlingen.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

 

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion.

 

Klagomål
Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av Bonden Motor AB eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål direkt till vår personuppgiftsansvarige, Hans Björklund, på info@bondenmotor.se eller till Data Inspektionen.